پروژه ها References

-    طراحی دیاگرام هیدرولیک، سیکل کاری و مشاوره در ساخت یونیتهای هیدرولیک کوره پیش گرم walking beam  و entry شرکت فولاد خیام

-    طراحی و ساخت یونیتها و سیلندرهای هیدرولیک خط تولید ساخت بدنه داخلی ماشین ظرفشویی شرکت اسنوا

-    طراحی و محاسبات سیستم هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه اکستروژن 1200 تن

- طراحی و ساخت چندین یونیت هیدرولیک دستگاه های کارخانجات سنگ اعم از Solver، SAT و سنگ برگردان برای شرکت های کراقلی و صلصال سنگ

- طراحی و ساخت بلوک های هیدرولیک دستگاه Tire Handler 

-     مشاوره امکان سنجی تعویض روغن سیستم های هیدرولیک کوره های ذوب واحد فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه
-    طراحی و اجرای چندین پروژه هیدرولیک در صنایع اپتیک اصفهان
-    راه اندازی  هیدرولیک دستگاه های Reformer head و Unloader Car واحد RM3 شرکت فولاد نطنز
-    راه اندازی سیستم هیدرولیک خوشه شکن شرکت قطران ذغالسنگ
-    طراحی و ساخت چندین سیلندر هیدرولیک تا کورس 6000 میلیمتر برای صنایع مختلف
-    طراحی و پیاده سازی سیستم هیدرولیک گپ کنترل شرکت ایران اسپیرال
-    راه اندازی سیستم کنترل و هیدرولیک دستگاه Blender شرکت آرشه
-    نصب و راه اندازی سیستم هیدروموتور دستگاه  Beveling شرکت ایران اسپیرال
-    طراحی و اجرای سیستم هیدرولیک چندین بالابر صنعتی 1 تا  10 تن
-    مشاوره سیستم های هیدرولیک گریت کولر سیمان لامرد
-    طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی کارگاه هیدرولیک دانشگاه مهاجر
-    تعمیر چندین شیر پروپورشنال و سروو برندهای رکسروت ، ویکرز و موگ در صنایع مختلف مانند صنایع فولاد ، سیمان و پرسکاری و فورج
-   عیب یابی سیستم های هیدرولیک معیوب در صنایع مختلف

-    راه اندازی و تنظیمات پمپ های دبی متغیر در صنایع مختلف

-    تجهیز کارگاه هیدرولیک و پنیوماتیک سازمان فنی حرفه ای اصفهان ، دانشگاههای صنعتی اصفهان ، آزاد خمینی شهر و نجف آباد
-    و چندین پروژه اجرایی و طراحی دیگر

  • - Design and construction of hydraulic system for several industrial lifts.
  • - Hydraulic system of Gap control ( Hosch Machine ) : design and installation in Iran Spiral company.
  • - Hydraulic system of Great Cooler and Grinding Roller consultation in Lamerd cement complex.
  • - Hydraulic system of Great Cooler and Grinding Roller consultation in Sepahan cement complex.
  • - Advice on changing the hydraulic oil (HFA to HFC ) in the steelmaking unit in Mobarakeh Steel complex.
  • - Consultation in installation of hydraulic systems ( Reformer head , Coil compactors , Coil cars ) in Natanz Steel complex.
  • - Troubleshooting of faulty systems in various industries.
  • - Setting up and adjusting of variable displacement pumps in various industries.
  • - Repair of Proportional and Servo Valves from Rexroth, Vickers and Mug Brands in different industries such as steel, cement, and press and forging.
  • ...