نرم افزار Automation Studio

نرم افزار Automation Studio یک شبیه ساز سیستمهای هیدرولیک، پنوماتیک و کنترل می باشد که توسط شرکت Famic کانادا طراحی گردیده است. با استفاده از این نرم افزار میتوان تمامی مدارات سیستم های ذکر شده را پیاده سازی و اجرا نمود و عملکرد آنها را در شرایط متفاوت، شبیه سازی کرد.

شما می توانید این نرم افزار را با فشار دادن گزینه زیر دانلود نمایید.

دانلود نرم افزار Automation Studio