تعمیرشیر هیدرولیک پروپورشنال

دیگر فعالیت این مجموعه تعمیر انواع شیرهای پروپورشنال و سروو می باشد که این تعمیرات شامل عیب یابی و تعمیر بورد الکترونیکی ، عیب یابی و اصلاح قطعات مکانیکی ، تست و تنظیم پارامترهای کنترلی می باشد .
کلیه خدمات تعمیرات شامل 6 ماه گارانتی خواهد بود.