سمینار آموزشی ایمنی

Safety In Hydraulic&Pneumatic

در این دوره آموزشی کوتاه مدت شما با خطرات ناشی از کار با سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک آشنا خواهید شد و راههای ایمن سازی طراحی و مدار اینگونه از سیستم ها را خواهید آموخت.

سرفصل مطالب

معرفی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

تحلیل معایب و مزایای هیدرولیک و پنوماتیک

بررسی ایمنی و عدم ایمنی در سیستم های هیدرولیک

بررسی ایمنی و عدم ایمنی در سیستم های پنوماتیک

بررسی موارد ایمن شده در نقشه های صنعتی ( آکومولاتورها، بی بار کننده ها، قفل کن و . . . )

 

پیش نیاز   :              اطلاعات در زمینه هیدرولیک و پنوماتیک  

مدت زمان دوره  :     3.5 ساعت

زمان پیشنهاد برگزاری   :  پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه از ساعت 8:30 الی 12