بالابرهای هیدرولیک

کیان کنترل هیدرولیک تجربه درخشانی در زمینه طراحی و ساخت یونیت ها وسیلندرهای مخصوص بالابرهای صنعتی را در طی مدت فعالیت خود دارد.

عمده تفاوت یونیت های طراحی شده این واحد نسبت به یونیت های موجود در بازار، طراحی بر مبنای نیاز و شرایط کاری مشتری می باشد.