بالابرهای هیدرولیک

کیان هیدرولیک تجربه درخشانی در زمینه طراحی و ساخت یونیت ها و سیلندرهای مخصوص بالابرهای صنعتی را در طی مدت فعالیت خود دارد.

عمده تفاوت یونیت های طراحی شده این واحد نسبت به یونیت های موجود در بازار، طراحی بر مبنای نیاز و شرایط کاری مشتری می باشد.