نزدیک ترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی فستو - حضوری

تاریخ اجرا :شنبه  5 دی ماه  1402 ساعت 16 الی 20

مدت زمان دوره : 5 جلسه

حداکثر نفرات شرکت کننده : ۱۲ نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس:3.300.000 تومان 

این کلاس بصورت کاملا عملی برگزار میشود و کلیه مباحث بر روی تجهیزات آموزشی فستو راه اندازی می شوند.

لینک  سرفصل و ثبت نام کلاس هیدرولیک صنعتی

 

دوره آموزشی هیدرولیک پیشرفته فستو - حضوری

تاریخ اجرا : سه شنبه 14 آذر ماه  1402

مدت زمان دوره : 5 جلسه - از ساعت 16 الی 20

حداکثر نفرات شرکت کننده : ۱۲ نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس: 3.500.000 تومان

این کلاس بصورت کاملا عملی برگزار میشود و مباحث بر روی تجهیزات آموزشی فستو راه اندازی می شوند.

لینک  سرفصل و ثبت نام کلاس هیدرولیک پیشرفته

 

دوره آموزشی عملی پنوماتیک صنعتی

تاریخ اجرا : یکشنبه 1 مرداد ماه 1402

ساعت اجرا : 14 الی 18 

مدت زمان دوره :  4 جلسه 

حداکثر نفرات شرکت کننده : 12 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

برای آشنایی با سیلابس آموزشی، کلاس عملی پنوماتیک صنعتی فستو را کلیک کنید.

 

دوره آموزشی هیدرولیک پروپورشنال فستو- حضوری

تاریخ اجرا : شنبه 11 آذرماه 1402 ساعت 8 تا 14  

مدت زمان دوره: 3جلسه (نیمه خصوصی)

حداکثر نفرات شرکت کننده : ۴ نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس: 3.700.000 تومان 

این کلاس بصورت کاملا عملی برگزار میشود و کلیه مباحث بر روی تجهیزات آموزشی فستو راه اندازی می شوند.

لینک  سرفصل و ثبت نام کلاس هیدرولیک پروپورشنال

 

 

دوره آموزشی آنلاین هیدرولیک صنعتی 

تاریخ اجرا : تیرماه 1402 

مدت زمان دوره : 9 جلسه 2 ساعته

حداکثر نفرات شرکت کننده : 25 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس: 1.650.000 تومان 

این کلاس بصورت آنلاین برگزار می شود.

لینک  سرفصل و ثبت نام کلاس هیدرولیک صنعتی آنلاین

 

دوره آموزشی آنلاین پنوماتیک صنعتی 

تاریخ اجرا : مردادماه 1402

مدت زمان دوره : 3 روز 

حداکثر نفرات شرکت کننده : 25 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس:1.650.000 تومان 

این کلاس بصورت آنلاین برگزار میشود 

لینک  سرفصل و ثبت نام کلاس پنوماتیک صنعتی آنلاین