نزدیک ترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی - کلاس آنلاین

تاریخ اجرا : روزهای یکشنبه 20 -18 و سه شنبه  ساعت 20 - 18   - از 15 تیرماه 99

مدت زمان دوره : 8 جلسه دو ساعته - 16 ساعت تدریس (20 ساعت آموزشی)

حداکثر نفرات شرکت کننده : 20 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس: 450.000 تومان - هزینه با 12 درصد تخفیف: 350.000 تومان

این کلاس بصورت آنلاین برگزار خواهد شد و کلیه تمرینها توسط سیمولاتور تست و راه اندازی می شوند

لینک  سرفصل و ثبت نام 

 

دوره آموزشی هیدرولیک پیشرفته - کلاس آنلاین

تاریخ اجرا : روزهای شنبه 20 -18 و دوشنبه  ساعت 20 - 18   - از 20 مردادماه 99

مدت زمان دوره : 8 جلسه دو ساعته - 16 ساعت تدریس (20 ساعت آموزشی)

حداکثر نفرات شرکت کننده : 20 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس: 400.000 تومان 

این کلاس بصورت آنلاین برگزار خواهد شد 

لینک  سرفصل و ثبت نام 

 

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی - حضوری

تاریخ اجرا : روزهای زوج  ساعت 20-16   - از 11 مرداد ماه 99

مدت زمان دوره : 6 جلسه چهار ساعته -24 ساعت

حداکثر نفرات شرکت کننده : 12 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس: 900.000 تومان - هزینه با 6 درصد تخفیف: 850.000 تومان

این کلاس بصورت کاملا عملی برگزار میشود و کلیه مباحث بر روی تجهیزات آموزشی فستو راه اندازی می شوند.

لینک  سرفصل و ثبت نام 

 

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی عملی مکمل آنلاین

تاریخ اجرا : پنجشنبه 16 مردادماه 99

ساعت اجرا : ۸ الی ۱۴

مدت زمان دوره : 6 ساعت

حداکثر نفرات شرکت کننده : 8 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

* کلیه کلاسهای حضوری به صورت کاملا عملی و بر روی تجهیزات آموزشی فستو ارائه می گردد.

برای آشنایی با سیلابس آموزشی اینجا را کلیک کنید.

 

دوره آموزشی هیدرولیک پیشرفته عملی مکمل آنلاین

تاریخ اجرا :  پنجشنبه ۹ مردادماه 99

ساعت اجرا : 8:30 الی 12:30

مدت زمان دوره : 4 ساعت

حداکثر نفرات شرکت کننده : 12 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

* کلیه کلاسهای حضوری به صورت کاملا عملی و بر روی تجهیزات آموزشی فستو ارائه می گردد.

برای آشنایی با سیلابس آموزشی اینجا را کلیک کنید.

 

دوره آموزشی هیدرولیک پروپورشنال - حضوری

تاریخ اجرا : روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 مردادماه 99

ساعت برگزاری : 8:30 الی 15:30 

حداکثر نفرات شرکت کننده : 4 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هزینه کلاس: 950.000 تومان 

این کلاس بصورت کاملا عملی برگزار میشود و کلیه مباحث بر روی تجهیزات آموزشی فستو راه اندازی می شوند.

لینک  سرفصل و ثبت نام