سفارش آنلاین

فروشگاه اینترنتی کیان هیدرولیک جهت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه های هیدرولیک صنعتی، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی فعال می باشد که متقاضیان محترم می توانند بدون حضور در محل این مجموعه در خیابان آتشگاه، کلیه نیاز های خود را در زمینه های ذکر شده برآورده نمایند.

قطعا به مرور زمان دامنه خدمات این فروشگاه گسترش می یابد.  

خدمات آموزشی

خدمات مشاوره ای

کتاب های آموزشی فستو

سمینارهای آموزشی

سمینارهای آموزشی سیستم های هیدرولیک - اجرای عمومی و اختصاصی متناسب با نیاز صنایع کشور بصورت حضوری و آنلاین