سیلندرهای هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک، عملگرهایی رایج در صنایع مختلف جهت ایجاد حرکت و انتقال نیروهای بزرگ با دقتی بالا می باشند. کیان هیدرولیک در کنار ساخت و مونتاژ ولو استند، یونیت و سیستمهای خنک کاری، ساخت این دسته از محصولات را بسته به نیاز مشتری عهده دار می شود.

انواع سیلندرهای هیدرولیک:

۱ -سیلندر یکطرفه Single Acting Cylinder

۲ -سیلندر دوطرفه Double Acting Cylinder

سیلندر هیدرولیک - جک هیدرولیک - کیان هیدرولیک - کریم سبوحی - فستو