سمینارهای کوتاه مدت

کیان هیدرولیک در زمینه علوم اتوماسیون صنعتی، هیدرولیک و پنوماتیک اقدام به برگزاری سمینارهای کوتاه مدت حضوری و آنلاین می کند که شما می توانید در این قسمت با عنوان این سمینارها آشنا شوید و یا ثبت نام کنید