پنوماتیک صنعتی انلاین فستو

مدرس : مهندس کریم سبوحی

دوره آموزشی پنوماتیک صنعتی به صورت آنلاین و با استانداردهای شرکت فستو درمرداد ماه 1402 برگزار می گردد

هیدرولیک پیشرفته

           Industrial Pneumatic - Online

             

در این دوره شما توانایی شناسایی تجهیزات رایج در علوم هیدرولیک و پنوماتیک و همچنین طراحی و تحلیل مدارات صنعتی را بدست خواهید آورد

مخاطبین     :          مهندسان - طراحان – مربیان– تعمیر کاران 

سرفصل مطالب

- آشنایی با اصول و قوانین علم پنوماتیک

- آشنایی با مراحل آماده سازی هوای فشرده

- آشنایی با انواع شیرهای کنترل جهت، دبی و فشار

-آشنایی با مدارات فرمان پنوماتیک

- آشنایی با المانها و اصول طراحی مدارات رله کنتاکت

-آشنایی و طراحی با سنسورهای تماسی و مجاورتی رایج در صنعت  

پیش نیاز    :           ....    

مدت زمان دوره  :     18 ساعت - 9 جلسه 2 ساعته

مدرس

مطالب در دسترس
  • جزوه آموزشی
  • فایل آموزشی
  • فیلم های آموزشی
حدنصاب برگزاری دوره: ۱۰ نفر
ارایه مدرک پایان دوره کیان هیدرولیک
هزینه دوره 1,650,000 تومان
ورود و خرید