سمینار آنلاین آَشنایی با پمپ های هیدرولیک

مدرس : محمدرضا جعفری

در این سمینار آنلاین شما با پمپ های پیستونی هیدرولیک پر کاربرد از نظر عملکرد و ساختمان داخلی آشنا می شوید

مباحث آموزشی

- معرفی پمپ های پیستونی Introduction of hydraulic piston pump

- عملکرد سیستم های جبران ساز فشار Pressure compensator

- تنظیمات سیستم های جبران ساز فشار Pressure copmensated pump adjustment

- آشنایی با سیستم حسگر بار مقاوم Introduction of load sensing systems

- تنظیمات پمپ مجهز به حسگر با مقاوم Load sensing systems adjustment

- مقدمه ای بر سیستم های هیدرواستاتیک Hydrostatic (close loop) system

پوستر سمینار

رایگان
ورود و خرید