عیب یابی و نگهداری سیستمهای هیدرولیک صنعتی

مدرس : محمدرضا جعفری

عیب یابی و نگهداری سیستمهای هیدرولیک صنعتی - پمپ های هیدرولیک - روانکاری- کاویتاسیون - فیلترهای روغن - فشار - دبی

سرفصل آموزشی

- برخورد سيستماتيك در تشخيص عيوب با روش هاي عيب يابي منطقي

- دسته بندی پمپهای هیدرولیک بر اساس عیوب

- روانکاری و تعادل هیدروستاتیک

- گرم شدن بیش از حد سیستم و تبعات آن

- کاویتاسیون و اثرات مخرب آن

- هوادار شدن سیستم های هیدرولیک

- فیلترهای روغن و تاثیرات آنها بر سلامت سیستم

هزینه دوره : 450,000 تومان
لیست دوره های فعال

ورود و خرید