پمپهای هیدرولیک پیشرفته

مدرس : محمدرضا جعفری

معرفی انواع پمپ های هیدرولیک شامل دبی ثابت و متغیر - معرفی ساختمان داخلی و عملکرد انواع پمپ پیستونی دبی متغیر اعم از: جبران ساز فشار، لودسنس، پروپورشنال و . . .

سرفصل مطالب

- اصول پایه پمپ های هیدرولیک

- دسته بندی پمپ های هیدرولیک

- پمپ های دبی ثابت

- پمپ های دبی متغیر

- جبران ساز فشار در پمپ های دبی متغیر

- تکنولوژی لودسنس (حسگر بار) در پمپ های دبی متغیر 

- مقدمه ای بر سیستم های هیدرواستاتیک (حلقه بسته)

- بررسی چندین مدار داخلی پمپ های دبی متغیر از برند رکسروت

هزینه دوره : 550,000 تومان
ورود و خرید