هیدرولیک صنعتی عملی

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش حضوری و عملی هیدرولیک صنعتی
هزینه با 6 درصد تخفیف : 900,000 تومان 850,000 تومان

هیدرولیک پیشرفته عملی

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش حضوری و عملی هیدرولیک پیشرفته
هزینه با 5 درصد تخفیف : 950,000 تومان 900,000 تومان

هیدرولیک پروپورشنال

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش کاملا عملی هیدرولیک پروپورشنال و سرو
هزینه : 950,000 تومان

هیدرولیک صنعتی عملی مکمل آنلاین

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هیدرولیک صنعتی عملی مکمل آنلاین با استانداردها و تجهیزات آموزشی شرکت فستو آلمان
هزینه : 300,000 تومان

هیدرولیک پیشرفته عملی مکمل آنلاین

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هیدرولیک پیشرفته عملی مکمل آنلاین با استانداردها و تجهیزات آموزشی شرکت فستو
هزینه : 300,000 تومان