آموزش نرم افزار Fluidsim

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش سیمولاتور و شبیه ساز Fluidsim فستو
هزینه : 80,000 تومان

فیلم های آموزشی ساختار داخلی تجهیزات هیدرولیک

مدرس : مهندس کریم سبوحی

فیلم های آموزشی از ساختار داخلی تجهیزات هیدرولیک - جمع آوری شده از منابع بین المللی تولیدکنندگان تجهیزات و موسسات آموزشی مانند شرکت فستو و . . - کلیه کلیپ ها به زبان انگلیسی می باشند.
رایگان

مطالب آموزشی ایمنی در سیستم های هیدرولیک

گردآورنده و ترجمه : مهندس کریم سبوحی

مطالب آموزشی ایمنی در سیستم های هیدرولیک - به اقتباس از مراجع معتبر بین المللی
رایگان