آموزش نرم افزار Fluidsim

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش سیمولاتور و شبیه ساز Fluidsim فستو
هزینه با 58 درصد تخفیف : 60,000 تومان 25,000 تومان

آموزش پمپ های هیدرولیک دبی متغیر - مقدماتی

مدرس : محمدرضا جعفری

آموزش پمپ های هیدرولیک دبی متغیر پره ای و پیستونی Load sensing - Pressure Compensation
رایگان