آموزش خصوصی در کیان هیدرولیک

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش خصوصی هیدرولیک ، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی
هزینه : 400,000 تومان

آموزش اختصاصی در محل صنایع

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش خصوصی هیدرولیک ، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی
هزینه : تومان

آموزش خصوصی آنلاین

مدرس : مهندس کریم سبوحی

برگزاری کلاس های آموزشی علوم هیدرولیک و پنوماتیک بصورت آنلاین با استانداردهای شرکت فستو
هزینه : 350,000 تومان