آموزش خصوصی در کیان هیدرولیک

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش خصوصی هیدرولیک ، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی
هزینه : 140,000 تومان

آموزش خصوصی در محل مشتری

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش خصوصی هیدرولیک ، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی
هزینه : 180,000 تومان

آموزش خصوصی آنلاین

مدرس : مهندس کریم سبوحی

برگزاری کلاس های آموزشی علوم هیدرولیک و پنوماتیک بصورت آنلاین با استانداردهای شرکت فستو
هزینه : 100,000 تومان