کتاب آموزش هیدرولیک پایه فستو

نویسنده و مترجم : شرکت فستو

این کتاب توسط شرکت فستو پنوماتیک ایران ترجمه و چاپ گردیده است که بر مبنای استانداردهای روز دنیا مباحث هیدرولیک صنعتی را آموزش می دهد
هزینه : 45,000 تومان

کتاب آموزش هیدرولیک پروپورشنال فستو

نویسنده و مترجم : شرکت فستو

این کتاب توسط شرکت فستو پنوماتیک ایران ترجمه و چاپ گردیده است که بر مبنای استانداردهای روز دنیا مباحث پروپورشنال سیستم های هیدرولیک را آموزش می دهد
هزینه : 35,000 تومان