کتاب آموزش هیدرولیک پایه فستو

نویسنده و مترجم : شرکت فستو

کتاب هیدرولیک پایه توسط شرکت فستو پنوماتیک ایران ترجمه و چاپ گردیده است که بر مبنای استانداردهای روز دنیا مباحث هیدرولیک صنعتی را آموزش می دهد. این کتاب ترجمه کتاب انگلیسی شرکت فستو آلمان می باشد
هزینه : 410,000 تومان

کتاب آموزش هیدرولیک پروپورشنال فستو

نویسنده و مترجم : شرکت فستو

کتاب هیدرولیک پروپورشنال توسط شرکت فستو پنوماتیک ایران ترجمه و چاپ گردیده است که بر مبنای استانداردهای روز دنیا مباحث پروپورشنال سیستم های هیدرولیک را آموزش می دهد. این کتاب ترجمه کتاب انگلیسی شرکت فستو آلمان می باشد.
هزینه : 320,000 تومان