کتاب آموزش پنوماتیک صنعتی فستو

نویسنده و مترجم : شرکت فستو

این کتاب توسط شرکت فستو پنوماتیک ایران ترجمه و چاپ گردیده است که بر مبنای استانداردهای روز دنیا مباحث پنوماتیک صنعتی را آموزش می دهد
هزینه : 45,000 تومان